Calligraphy That Inspires

By Christina Arutyunova | 03 June, 2016

հայերեն տարբերակ

The world of calligraphy is still remarkably attractive and charming process in the field of art and creativity. It is a pleasure to look through every detail and every line, realizing the entire work which has been done. Calligraphy means more than just beautiful handwriting. By the way, calligraphy artists Guidi de Boer and Vincent de Boer were  in Yerevan not long ago. Maybe you were that lucky one participating in their workshops.

© David Milan

© Daniel Letterman

© Đỗ Thế Thành

© Gosha Bondarev

© Gosha Bondarev

© Gosha Bondarev

© Guido de Boer

© Guy Tamam

© Helen Swatch

© Jackson Alves

© Jackson Alves

© Marek Novák

© Mauro Andrés

 

© Pragun Agarwal

© Ruben Malayan

© Vincent de Boer

© Vincent de Boer

 © Vincent de Boer

Type: Inspiration

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY