Hyundai Solaris - Free PSD MockUp

By Eduard Kankanyan | 25 April, 2016

The first free mockup is presented below. The car model is Hyundai Solaris. You can download it, change the background, adapt the car with your corporate style, change the logo on it and add your design via smart objects as you wish.  Hyundai Solaris Mockup

Hyundai Solaris Mockup Free PSD

Here we present our initiative of creating and providing mockups that can be downloaded for free and be fully edited. You can keep up with our refreshments and find new mockups because we are going to post them periodically. Hyundai Solaris Mockup

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes
Dimensions: 2200×1500 px
Minimum Photoshop Version: CS4
Size: 16.6 Mb

Free Download

Type: Freebie, Design

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY