Food Photo Portfolio

By Christina Arutyunova | 05 Sep, 2016

հայերեն տարբերակ

We did outstanding branding projects for many eateries and restaurants in Yerevan. Naturally, food photography, was a part of it. From traditional Armenian cuisine like Tsirani and Ginetun serve, to Brioche, a modern twist on boulangerie and takeaway cafe. In both cases photoshoots were organized to highlight the style of the places, show the atmosphere inside and demonstrate the distinctive range of their menu items.

Type: Inspiration

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY