Braind-ը 5 տարեկան է

By Մաշա Հայրապետյան | 16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է:

Բայց ինչպես և բազմաթիվ «հայտնի ու տաղանդավոր» ստեղծագործող մարդկանց ծննդյան կոնկրետ օրը հայտնի չէր, այդպես և մերը: Այսինքն հայտնի է, ուղղակի դժվար է ասել, թե երբ է ծնվել միտքը, երբ է սկսվել մեր գործունեությունը… միայն գիտենք, թե որ օրն ենք հիմնադրվել որպես ընկերություն: Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք հենց «թղթով» որ օրը գրած է, այդ օրն էլ նշենք: Բայց ամենաբոցը, որ սկսեցինք մեր ծնունդը նշել միայն 4-րդ տարեդարձից… կարելի էր մի հատ բրենդ լեգենդ-ոտ մի բան մտածել դա հիմնավորելու համար, բայց իրականում ես այդ տարի միացա Braind-ի թիմին ու հասկացա, որ ահագին բան կա, որ չենք նշում: Այդ ժամանակ մեր թիմը դեռ փոքր-փոքր էր՝ ընդամենը 6 ուղեղ: Հիմա արդեն 11 ենք. ինչքան ավելի շատ մարդ, այդքան և ավելի շատ նշելու առիթներ՝ կնունք, ծնունդ, հարսանիք… լավ, կատակ եմ անում՝ հարսանիքները էդքան էլ շատ չեն))) այ բայց դիպլոմ, թեզ, «պռավա», վիզա ու տենց բաներ նշելու համար մի հատ ենք… էլ չեմ ասում, որ գինի խմելու մշակույթը մեր Ամիրյանի գրասենյակ էլ էր թափանցել: Ու էդ ամեն ինչի արանքում հասցնում էին նաև աշխատել, խոսել, վիճել, վրդովվել, համաձայնվել ու արդյունք ստանալ: Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել:

Վերջերս էլ տեղափոխվեցինք Բայրոն, որ սկսենք մեր «բեղուն ու ստեղծագործ» հաջորդ հնգամյակը, որ կատարենք և գերակատարենք «պլանը», մի 100 հատ էլ լոգո սարքենք գոնե ու մի հատ էլ սենց բլոգ փոստ անենք)))

Type: Inspiration

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

05 Sep, 2016

Food Photo Portfolio

Food Photo Portfolio

Christina Arutyunova

Let’s look at the main points that will help you to try and get a nice shot at home using available instruments....

READ THE STORY