Food Photo Պորտֆոլիո

By Christina Arutyunova | 05 Sep, 2016

english version

Ունենալով բրենդինգի մի շարք կայացած պրոեկտներ Երևանյան սրճարաննեի և ռեստորանների համար, բնականաբար չէինք կարող շրջանցել food photograpyn-ն: Սկսած ավանդական հայկական խոհանոցից՝ ինչպիսիք են Ծիրանին և Գինետունը , մինչև Բրիոշ՝ շրջադարձ դեպի ժամանակակիցը: Բոլոր տարբերակներում էլ կազմակերպված ֆոտոշարքերը միտված են եղել  ընդգծելու միջավայրի ոճը, փոխանցելու ներքին շունչը և իհարկե կերակրացանկը պատկերավոր դարձնելուն:

Type: Inspiration

Other Stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY