We are Braind!

Braind stands for brain+branding; however, we never do a thing without our hearts in. Whether it is digital or physical design, we add a little bit of Braind magic to it. The final result can be a story we branded, a website we designed or a mobile app we created. Come get your piece of awesomeness from us.

Find out more
YERAZ Kids Center Branding

YERAZ Kids Center Branding

Logo Design | Branding

View project
Stepanavan Branding

Stepanavan Branding

Logo Design | Branding

View project
Arlena Khachatryan Branding

Arlena Khachatryan Branding

Logo Design | Branding

View project

"Bardzr" book design

Illustration Design

View project
Shkaff

Shkaff

Logo Design | Branding

View project
Prime Logistics GIF Set

Prime Logistics GIF Set

Illustrations | GIF

View project
INIT

INIT

Logo Design | Branding

View project

Our thoughts

This is the corner where we carefully collect ideas and thoughts we are passionate and enthused about. Here you can read case studies of our works and learn more about our working habits and techniques. We will share our experience with you and will open up things that were commercial secrets not so long ago.

view all stories

9 Nov, 2016

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

iPhone 6S Case - Free PSD MockUp

Alexandr Hovhannisyan

The time came for us to upload free mockup of our beloved iPhone cases.

READ THE STORY

08 Nov, 2016

Why You Need To Run A/B Tests

Why You Need To Run A/B Tests

Alex Borisenko

Testing assumptions and making better product decisions.

READ THE STORY

16 Sep, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY