We are Braind!

Braind stands for brain+branding; however, we never do a thing without our hearts in. Whether it is digital or physical design, we add a little bit of Braind magic to it. The final result can be a story we branded, a website we designed or a mobile app we created. Come get your piece of awesomeness from us.

Find out more
INIT

INIT

Logo Design | Branding

View project
Bazaar Branding

Bazaar Branding

Logo Design | Branding | Naming | Menu

View project
Coffee Point Branding

Coffee Point Branding

Logo Design | Branding | Naming | Packaging

View project
Kinopark

Kinopark

Website

View project
Tufenkian Heritage Hotels Website

Tufenkian Heritage Hotels Website

Website

View project
Ubid

Ubid

Website

View project
Pregomesh Branding

Pregomesh Branding

Branding | Logo Design | Packaging

View project

Our thoughts

This is the corner where we carefully collect ideas and thoughts we are passionate and enthused about. Here you can read case studies of our works and learn more about our working habits and techniques. We will share our experience with you and will open up things that were commercial secrets not so long ago.

view all stories

16 Սեպտեմբեր, 2016

Braind-ը 5 տարեկան է

Braind-ը 5 տարեկան է

Մաշա Հայրապետյան

Հենց այս բլոգ փոատով էլ որոշեցինք ներկայացնել, թե 5 տարի է ինչով էինք զբաղված: Իսկ ավելի ճիշտ, թե այս ընթացքում ինչ լոգոներ ենք ստացել...

READ THE STORY

05 Sep, 2016

Food Photo Portfolio

Food Photo Portfolio

Christina Arutyunova

Let’s look at the main points that will help you to try and get a nice shot at home using available instruments....

READ THE STORY

25 July, 2016

What is it like to be a color blind designer?

What is it like to be a color blind designer?

Eva Voskanian

I do not feel that there is anything wrong with me. It is other people who see colors differently. Tigran Artenyan, 2016

READ THE STORY